ZÁKLADNÍ NABÍDKA

Nátěry, nástřiky a opravy

  - fasád domů, světlíků (penetrační nátěry, Luxol, fasádní barvy)
  - střech (lepenka, tašky, šindel, pozinkovaný plech, eternit, nová krytina Onduline)
  - okapů a svodů
  - potrubí
  - zemědělských a stavebních zásobníků - sil
  - mostů (kovových, betonových, tmelení puklin)
  - lehkých a těžkých konstrukcí (antikorozní nátěry)
  - jeřábů, vysílačů
  - kostelních věží, výškových budov

Čištění vysokotlakým vodním paprskem

Mechanické čištění a mytí

  - fasád
  - oken
  - střech
  - konstrukcí

Panelové domy

  - tmelení (spárování) panelů
  - zpevňování zvětralých panelových bloků
  - hydroizolace balkónů
  - hydroizolace rovných střech

Dřevo - ekologické nástřiky proti plísním a škůdcům

  -krovů, trámů
  - podlah

Nástřiky, nátěry a instalace reklam

Demolice

- konstrukcí
- komínů

Vnější zateplování objektů

Hydroizolace rovných střech zateplením

Hromosvody - instalace bleskosvodů včetně revizní zprávy

Opravy domovních světlíků

Nátěr fasády
Výměna okeních parapetů Montáž skel
Instalace reklam
Nátěry reklam
Čištění vysokotlakým vodním paprskem
Opravy domovních světlíků